Admitere

Admitere Masterat 2017


 ANUNŢ IMPORTANT

 

Proba scrisă a concursului de admitere (testul grilă) pentru programele de studii universitare de masterat de la facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, va avea loc pe data de 13.09.2017, ora 1000 , în sălile FA3 și FA4

 

Obs. Repartizarea candidaţilor pe săli va fi afişată la avizierul facultăţii. Accesul candidaţilor în săli va fi permis numai pe baza fişei de înscriere şi a cărţii de identitate, începând cu ora 900.

 

 

Noutati