Departamentul de Activitati Motrice si Sport Universitar

Departamentul de Activitati Motrice si Sport Universitar (AMSU)

 

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI

 

Departamentul de Activitati Motrice si Sport Universitar asigura
pregatirea de specialitate a studentilor din anii I si II de la toate facultatile
si specializarile din cadrul UPG, activitate obligatorie, normata in planurile
de invatamant cu un modul la 2 saptamani, finalizata cu calificative.
Pe langa activitatea didactica departamentul organizeaza
activitati sportive de masa, competitii pe ramuri sportive, cercuri sportive
pentru copiii angajatilor, precum si pregatirea echipelor reprezentative de
baschet, fotbal, handbal, atletism si sah in vederea participarii acestora la
Campionatele Nationale Universitare.
Cadrele didactice din cadrul departamentului sunt fosti
sportivi de performanta de nivel national si international, iar departamentul
este condus de domna Conf. Univ. Dr. Mirela Dulgheru olimpica si fosta
Campioana Mondiala Universitara la saritura in lungime, Cetatean de Onoare al
Municipiului Ploiesti.


BIROUL DEPARTAMENTULUI

 

Director Departament
- Conf. univ. dr. Mirela Dulgheru


Consiliul Director
- Lector univ. dr. Marius Vaida;

- Lector univ. dr. Marcel Deacu;

 


CADRE DIDACTICE


- Conf univ. dr. Mirela Dulgheru;

- Lector univ. dr. Marcel Deacu;

- Lector univ. dr. Marius Vaida;

- Lector univ. dr. Viorel Oprea;

- Lector univ. dr. Elena Lupu;

- Lector univ. dr. Ana Maria Constantinescu.

Departamentul de Geologie Petrolierã si Inginerie de Zãcãmânt

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI

Departamentul de Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ (GIZ) a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Geologie Geofizică cu colectivul de Hidraulică şi Inginerie de Zăcământ desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului GIZ este rezultatul organizării Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG) în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale.

Departamentul GIZ asigură pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea IPG; de la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (specializarea Ingineria Protecţiei Mediului); şi de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe (specializarea Fizică-Chimie). De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.
Departamentul GIZ se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.
 
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare este organizată pe teme de importanţă deosebită:
• Studii geotehnice şi de stabilitatea terenului;
• Studiul geochimic al rocilor sursă de hidrocarburi;
• Studiul mineralogic şi petrografic al rocilor sursă, rocilor rezervor şi rocilor protectoare de hidrocarburi;
• Interpretarea complexă a diagrafiilor de sondă;
• Prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip din sonde;
• Studii stratigrafice şi sedimentologice ale unor formaţiuni de interes pentru hidrocarburi;
• Analiză de bazin;
• Micropaleontologia şi paleoecologia foraminiferelor cenozoice.
Cercetarea se desfăşoară pe colective în cadrul departamentului şi/sau colective interdisciplinare care cuprind cadre didactice şi din alte departamente sau companii de profil prin : fundamentarea teoretică a unor noi metode de exploatare, sisteme inteligente cu rețele neuronale pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de țiței si gaze, cercetări privind prepararea apei pentru injectarea în zăcămintele de țiței în vederea creșterii eficienţei recuperării, cercetări privind determinarea proprietăţilor petrofizice a colectoarelor de hidrocarburi în vederea creşterii eficienţei exploatării prin metode geofizice, studiul fenomenelor legate de înmagazinarea fluidelor în rezervoare subterane (zăcăminte depletate, cavităţi executate în sâmburi de sare), ca şi diverse analize structurale ale rocilor şi fluidelor care le saturează, probleme privind ingineria mediului etc.
 
PARTENERI TRADIŢIONALI ÎN CERCETARE
 
Parteneri industriali
• OMV Petrom
• SNGN ROMGAZ S.A.
• CONPET S.A. Ploieşti
• ATLAS GIP S.A. Ploieşti
• COMPROIECT ’92 S.A. Ploieşti
• PETROSTAR S.A. Ploieşti
• SCHLUMBERGER
• GEO ECO MAR
• Weatherford
• Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
• Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Parteneri academici
• Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Constanta, Petroşani şi Baia Mare;
• Institutul Geologic al României;
• I.C.P.T. Campina;
• Universităţi din Polonia (AGH University of Science and Technology, Cracow), Norvegia (University of Stavanger), Germania (Clausthal University of Technology, DVGW).
 
 

 

Departamentul de Forajul Sondelor, Extractia si Transportul Hidrocarburilor

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI


Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Foraj - Extractie cu colectivul de Transportul Hidrocarburilor desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor (FETH) este rezultatul reorganizării Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG) în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale
 

Departamentul FETH asigură pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea IPG. De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.
Departamentul FETH se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică este organizată pe teme de importanţă deosebită:
a) Proiectarea construcţiei şi optimizarea forajului sondelor de petrol şi gaze;
b) Proiectarea tubării, cimentării şi tehnicile de completare a sondelor orizontale;
c) Optimizarea forajului şi carotajului mecanic cu sondeze;
d) Procedee noi de cimentare şi consolidare a sondelor cu diametre mari;
e) Proiectarea regimului tehnologic la forajul hidrogeologic;
f)  Analiza funcţionării sondelor şi optimizarea regimului de lucru;
g) Proiectarea regimului tehnologic de funcţionare a sondelor în erupţie naturala, erupţie artificială şi pompaj cu prăjini;
h) Proiectarea regimului de lucru la sondele ce utilizează sisteme de extracţie neconvenţionale; pompaj elicoidal, pompaj hidraulic, pompaj electrocentrifugal;
i) Prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip; stimularea sondelor;
j) Exploatarea sondelor cu înclinări mari, orizontale şi a sondelor marine;
k) Stabilirea regimului de exploatare a sondelor de gaze;
l) Proiectarea regimului tehnologic de comprimare şi înmagazinare a gazelor naturale;
m) Stabilirea tehnologiei optime de evacuare a apei din sondele de gaze naturale;
n) Simularea exploatării zăcămintelor de gaze şi de gaze cu condensat, în scopul optimizării şi alegerii echipamentului de extracţie necesar;
o) Metode de măsurare a gazelor naturale care ţin seama de umiditatea acestora;
p) Studiul interacţiunii fluid-fluid si roca-fluid-fluid;
r) Redistribuirea saturaţiilor în zăcămintele de ţiţei abandonate;
q) Studiul echilibrului de fază pentru sistemele de gaze cu condensat;
s) Evaluarea proprietăţilor fizice ale rocilor şi fluidelor de zăcământ;
t) Metode chimice de creţştre a factorului de extracţie din zăcămintele de ţiţei;
u) Proiectarea sistemelor de transport şi distribuţie a fluidelor;v) Metode moderne de depoluare a solurilor contaminate cu hidrocarburi;
x) Cercetări privind poluările generate de exploatările petroliere şi posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului;
y) Protecţia anticorozivă a echipamentului sondelor de extracţie şi a conductelor de transport.

 COLABORĂRI EXTERNE

 • Şcoala de Petrol şi Motoare, Institutul Francez de Petrol, Franţa
 • Universitatea de Petrol din Beijing, China
 • Universitatea Tehnica din Clausthal, Germania
 • Universitatea Tehnica BERGAKADEMIE din Freiberg, Germania
 • Universitatea Stavanger, Norvegia
 • Universitatea de Ştiinţe Tehnologice din Kracow, Polonia
 • Schlumberger GeoQuest Technologies, Hanovra, Germania
 • Facultatea de Inginerie chimică şi de petrol a Universităţii Al-Baath din Homs, Siria
 • Universitatea din Calgary, Canada
 • Universitatea din Miskolc, Ungaria
 • GlobalSantaFe, SUA
 • Baker Hughes, SUA

 

 PARTENERI TRADIŢIONALI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

 • S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş
 • S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş
 • S.C. PETROM S.A. Bucureşti – Grup OMV
 • S.C. PETROMSERVICE S.A. Ploieşti
 • DISTRIGAZ SUD S.A. Bucureşti
 • E-ON GAZ ROMANIA Târgu Mureş
 • DISTRIGAZ VEST S.A. - Oradea
 • CONPET S.A. Ploieşti
 • S.C. DAFORA S.A. Mediaş
 • S.C. FORAJ SONDE S.A. Târgu Mureş
 • I.C.P.T. Câmpina
 • I.C.P.G.N. Mediaş
 • Ministerul Educaţiei, Cercetşrii şi Tineretului
 • Ministerul Economiei şi Comerţului
 • PETROSTAR S.A. Ploieşti
 • Schlumberger România, Bucureşti
 • MI Swaco Romania, Bucureşti
 • Mud-Data ROM Ploieşti
 • Saipem Grup ENI Italia

Noutati