Departamentul de Forajul Sondelor, Extractia si Transportul Hidrocarburilor

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI


Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Foraj - Extractie cu colectivul de Transportul Hidrocarburilor desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor (FETH) este rezultatul reorganizării Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG) în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale
 

Departamentul FETH asigură pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea IPG. De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.
Departamentul FETH se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică este organizată pe teme de importanţă deosebită:
a) Proiectarea construcţiei şi optimizarea forajului sondelor de petrol şi gaze;
b) Proiectarea tubării, cimentării şi tehnicile de completare a sondelor orizontale;
c) Optimizarea forajului şi carotajului mecanic cu sondeze;
d) Procedee noi de cimentare şi consolidare a sondelor cu diametre mari;
e) Proiectarea regimului tehnologic la forajul hidrogeologic;
f)  Analiza funcţionării sondelor şi optimizarea regimului de lucru;
g) Proiectarea regimului tehnologic de funcţionare a sondelor în erupţie naturala, erupţie artificială şi pompaj cu prăjini;
h) Proiectarea regimului de lucru la sondele ce utilizează sisteme de extracţie neconvenţionale; pompaj elicoidal, pompaj hidraulic, pompaj electrocentrifugal;
i) Prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip; stimularea sondelor;
j) Exploatarea sondelor cu înclinări mari, orizontale şi a sondelor marine;
k) Stabilirea regimului de exploatare a sondelor de gaze;
l) Proiectarea regimului tehnologic de comprimare şi înmagazinare a gazelor naturale;
m) Stabilirea tehnologiei optime de evacuare a apei din sondele de gaze naturale;
n) Simularea exploatării zăcămintelor de gaze şi de gaze cu condensat, în scopul optimizării şi alegerii echipamentului de extracţie necesar;
o) Metode de măsurare a gazelor naturale care ţin seama de umiditatea acestora;
p) Studiul interacţiunii fluid-fluid si roca-fluid-fluid;
r) Redistribuirea saturaţiilor în zăcămintele de ţiţei abandonate;
q) Studiul echilibrului de fază pentru sistemele de gaze cu condensat;
s) Evaluarea proprietăţilor fizice ale rocilor şi fluidelor de zăcământ;
t) Metode chimice de creţştre a factorului de extracţie din zăcămintele de ţiţei;
u) Proiectarea sistemelor de transport şi distribuţie a fluidelor;v) Metode moderne de depoluare a solurilor contaminate cu hidrocarburi;
x) Cercetări privind poluările generate de exploatările petroliere şi posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului;
y) Protecţia anticorozivă a echipamentului sondelor de extracţie şi a conductelor de transport.

 COLABORĂRI EXTERNE

 • Şcoala de Petrol şi Motoare, Institutul Francez de Petrol, Franţa
 • Universitatea de Petrol din Beijing, China
 • Universitatea Tehnica din Clausthal, Germania
 • Universitatea Tehnica BERGAKADEMIE din Freiberg, Germania
 • Universitatea Stavanger, Norvegia
 • Universitatea de Ştiinţe Tehnologice din Kracow, Polonia
 • Schlumberger GeoQuest Technologies, Hanovra, Germania
 • Facultatea de Inginerie chimică şi de petrol a Universităţii Al-Baath din Homs, Siria
 • Universitatea din Calgary, Canada
 • Universitatea din Miskolc, Ungaria
 • GlobalSantaFe, SUA
 • Baker Hughes, SUA

 

 PARTENERI TRADIŢIONALI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

 • S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş
 • S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş
 • S.C. PETROM S.A. Bucureşti – Grup OMV
 • S.C. PETROMSERVICE S.A. Ploieşti
 • DISTRIGAZ SUD S.A. Bucureşti
 • E-ON GAZ ROMANIA Târgu Mureş
 • DISTRIGAZ VEST S.A. - Oradea
 • CONPET S.A. Ploieşti
 • S.C. DAFORA S.A. Mediaş
 • S.C. FORAJ SONDE S.A. Târgu Mureş
 • I.C.P.T. Câmpina
 • I.C.P.G.N. Mediaş
 • Ministerul Educaţiei, Cercetşrii şi Tineretului
 • Ministerul Economiei şi Comerţului
 • PETROSTAR S.A. Ploieşti
 • Schlumberger România, Bucureşti
 • MI Swaco Romania, Bucureşti
 • Mud-Data ROM Ploieşti
 • Saipem Grup ENI Italia

Noutati