Departamentul de Geologie Petrolierã si Inginerie de Zãcãmânt

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI

Departamentul de Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ (GIZ) a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Geologie Geofizică cu colectivul de Hidraulică şi Inginerie de Zăcământ desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului GIZ este rezultatul organizării Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG) în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale.

Departamentul GIZ asigură pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea IPG; de la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (specializarea Ingineria Protecţiei Mediului); şi de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe (specializarea Fizică-Chimie). De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.
Departamentul GIZ se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.
 
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare este organizată pe teme de importanţă deosebită:
• Studii geotehnice şi de stabilitatea terenului;
• Studiul geochimic al rocilor sursă de hidrocarburi;
• Studiul mineralogic şi petrografic al rocilor sursă, rocilor rezervor şi rocilor protectoare de hidrocarburi;
• Interpretarea complexă a diagrafiilor de sondă;
• Prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip din sonde;
• Studii stratigrafice şi sedimentologice ale unor formaţiuni de interes pentru hidrocarburi;
• Analiză de bazin;
• Micropaleontologia şi paleoecologia foraminiferelor cenozoice.
Cercetarea se desfăşoară pe colective în cadrul departamentului şi/sau colective interdisciplinare care cuprind cadre didactice şi din alte departamente sau companii de profil prin : fundamentarea teoretică a unor noi metode de exploatare, sisteme inteligente cu rețele neuronale pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de țiței si gaze, cercetări privind prepararea apei pentru injectarea în zăcămintele de țiței în vederea creșterii eficienţei recuperării, cercetări privind determinarea proprietăţilor petrofizice a colectoarelor de hidrocarburi în vederea creşterii eficienţei exploatării prin metode geofizice, studiul fenomenelor legate de înmagazinarea fluidelor în rezervoare subterane (zăcăminte depletate, cavităţi executate în sâmburi de sare), ca şi diverse analize structurale ale rocilor şi fluidelor care le saturează, probleme privind ingineria mediului etc.
 
PARTENERI TRADIŢIONALI ÎN CERCETARE
 
Parteneri industriali
• OMV Petrom
• SNGN ROMGAZ S.A.
• CONPET S.A. Ploieşti
• ATLAS GIP S.A. Ploieşti
• COMPROIECT ’92 S.A. Ploieşti
• PETROSTAR S.A. Ploieşti
• SCHLUMBERGER
• GEO ECO MAR
• Weatherford
• Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
• Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Parteneri academici
• Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Constanta, Petroşani şi Baia Mare;
• Institutul Geologic al României;
• I.C.P.T. Campina;
• Universităţi din Polonia (AGH University of Science and Technology, Cracow), Norvegia (University of Stavanger), Germania (Clausthal University of Technology, DVGW).
 
 

 

Noutati