De la înfiinţare (1948) şi până în prezent, peste 9000 de specialişti români şi peste 450 de specialişti-cetăţeni străini au absolvit cu succes Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor.

Datorită recunoaşterii internaţionale a diplomelor, absolvenţii facultăţii noastre au mare căutare pe piaţa muncii din întreaga lume. Ei activează astfel, în industria de petrol şi gaze, domeniile producţie, servicii şi cercetare, în cadrul unor companii de prestigiu din ţară şi străinătate.

Siguranţa unui loc de muncă şi salariile mari din industria de petrol şi gaze, fac tentantă facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, atrăgând astfel (de la an la an) tot mai mulţi candidaţi.
În prezent, datorită deficitului la scară mondială de specialişti cu pregătire superioară în domeniu, garanţia unui loc de muncă sigur devine reală, astfel putem afirma că niciun absolvent al facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor nu va fi şomer.

Absolvenţii facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul unor prestigioase companii de petrol şi gaze din ţară, dar şi din străinătate. Ei pot lucra în diverse locuri on-shore (pe uscat) sau off-shore (pe platforme marine), dar şi în instituţii de cercetare, de învăţământ sau învăţământ universitar superior, la acestea din urmă fiind necesare studiile de Master și Doctorat.

O bună parte dintre companiile partenere ale facultăţii noastre oferă burse de studiu atât studenţilor din anii II, III şi IV cât şi masteranzilor. De asemenea, aceste companii oferă locuri de muncă bine plătite pe perioada de practică şi vacanţă pentru studenţi. Periodic, sunt organizate o serie de acţiuni de recrutare a viitorilor absolvenţi de către aceste companii. Diplomele acordate sunt recunoscute în Europa (inginer european - EUR ENG).

CONF. DR. ING. DANIELA POPOVICI

Mesajul Decanului

Ingineria Petrolului şi Gazelor este singura facultate din România care pregăteşte specialişti în domeniul exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze şi printre puţinele din Europa şi chiar din lume. Studenţii şi masteranzii facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor beneficiază de serviciile unui corp profesoral de elită, de laboratoare de cercetare şi didactice moderne, softuri de ultimă oră etc.

Studenţii şi masteranzii cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, pot beneficia de burse, atât de la bugetul de stat, cât şi din partea unor companii petroliere, cu care facultatea are relaţii de colaborare.

Spectrul competenţelor obţinute de studenţii şi masteranzii facultăţii este extrem de larg. Aceasta le permite absolvenţilor să găsească uşor locuri de muncă, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Astfel, după absolvire se pot angaja ca ingineri de foraj, ingineri de fluide, ingineri de producţie, supervizori de foraj-extracţie, ingineri de zăcământ, ingineri în transport, distribuţie şi depozitarea fluidelor (ţiţei, gaze, apă), cercetători, proiectanţi, cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi/sau universitar etc.

Pentru absolvenţii unui program de masterat există şansa continuării pregătirii ştiinţifice în cadrul unui program de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze, tot în cadrul facultăţii.

Diplomele de licenţă şi cele de master sunt recunoscute pretutindeni în lume, oferind şansa angajării absolvenţilor la prestigioase companii petroliere multinaţionale.

PROF. UNIV. DR. ING.
AVRAM LAZĂR

ISTORIC

          Prin reforma învăţământului din anul 1948 (Decretul nr. 175/1948 şi Decizia Ministerului Învăţământului Public nr. 263327/25.10.1948 – publicate în Monitorul Oficial nr. 249/26.10.1948) ia fiinţă Institutul de Petrol şi Gaze Bucureşti având în componentă Facultatea de Foraj - Producţie (denumită ulterior Facultatea de Exploatarea Zăcămintelor de Ţiţei şi Gaze) şi Facultatea de Prelucrarea Ţiţeiului. În anul 1950 celor două facultăţi li se adaugă încă trei şi anume: Facultatea de Geologie şi Exploatarea Zăcămintelor de Ţiţei şi Gaze, Facultatea de Maşini şi Utilaj Petrolier şi Facultatea de Economie şi Organizarea Industriei Petroliere.

          În anul 1955 Facultatea de Geologia şi Exploatarea Zăcămintelor de Ţiţei şi Gaze este transferată în cadrul Institutului de Geologie şi Tehnică Minieră din Bucureşti, promoţiile anilor 1956 şi 1957 de la această facultate terminând studiile în cadrul Facultăţii de Exploatarea Zăcămintelor de Ţiţei şi Gaze - secţia Geologie şi Exploatarea Zăcămintelor de Ţiţei şi Gaze.

          În anul 1957 Facultatea de Geologie Tehnică este transferată din nou de la Institutul de Geologie şi Tehnică Minieră din Bucureşti în cadrul Institutului de Petrol şi Gaze, acesta din urmă schimbându-şi denumirea în Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie Bucureşti.

          Începând cu anul universitar 1968/1969 Facultatea de Exploatarea Zăcămintelor de Ţiţei si Gaze îţi schimbă denumirea în Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze. Tot din acest an (15 septembrie 1968) a luat fiinţă şi secţia de subingineri zi de la Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze.

          Din anul 1972 facultatea a fost transferată la Institutul de Petrol din Ploieşti, la început numai cu anul 1 de studiu, iar din 1974 cu întregul efectiv de studenţi. Facultatea de Geologie Tehnică a rămas la Universitatea Bucureşti.

          De la data de 28 decembrie 1973 prin emiterea decretului nr. 702/1973 se unifică Institutul de Petrol şi Gaze din Bucureşti cu Institutul de Petrol din Ploieşti sub denumirea de Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu desfăşurarea întregii activităţi didactico-productive pe platforma industrială petrolieră din Ploieşti funcţionând cu următoarele trei facultăţi: Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze; Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi Gazelor; Utilaj Tehnologic.

          În anul universitar 1978/ 1979 ia fiinţă şi secţia de subingineri seral din cadrul Facultăţii de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze.

          Din anul 1991 se reînfiinţează, ca specializare în cadrul Facultăţii de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor, prin adresa Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei din România nr. 36329/ 9 mai 1991 şi ordinul ministerului nr. 5599/ 8 mai 1991 şi anexei 34 la acest ordin, specializarea GEOLOGIE TEHNICĂ, denumită ulterior GEOLOGIA RESURSELOR PETROLIERE.

          Începând cu anul universitar 1991/1992 Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze îşi schimbă denumirea în Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor.

          Prin Hotărârea Guvernului României nr. 294, publicată în Monitorul Oficial nr.130 / 25 iunie 1997 este atestată înfiinţarea legală a specializării TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ŞI DISTRIBUŢIA PETROLULUI ŞI GAZELOR (ingineri zi, 5 ani). Ulterior, specializarea şi-a schimbat denumirea în TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ŞI DISTRIBUŢIA HIDROCARBURILOR.

          Începând cu anul universitar 2000 – 2001, la specializarea Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze se organizează cursuri cu frecvenţă redusă, iniţial cu durata de 6 ani.

          În anul 2002 specializarea Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze îşi schimbă denumirea în INGINERIE DE PETROL ŞI GAZE (vezi Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 36 / 21.I.2002).

          Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor îşi schimbă, din anul 2003, denumirea în Facultatea de INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR (vezi Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 466 /30.VI.2003).

          Începând cu anul universitar 2005 – 2006, la facultatea INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR, studiile universitare de licenţă se organizează în conformitate cu procesul Bologna, cu durata de 4 ani, atât la forma de zi, cât şi la cea cu frecvenţă redusă.

          De la înfiinţarea sa şi până în prezent, în cadrul Facultăţii de INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR s-au format peste 9700 de specialişti, dintre care peste 350 de străini care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în diverse sectoare ale industriei de petrol si gaze, în institute de cercetare şi proiectare, în învăţământ, în instituţii guvernamentale şi neguvernamentale etc. Amintim, la întâmplare, câteva din aceste țări: Afganistan, Algeria, Bangladesh, Birmania, Bulgaria, Chile, China, Columbia, Cuba, Costa Rica, Etiopia, India, Iordania, Liban, Grecia, Congo, Egipt, Iran, Irak, Libia, Mexic, Madagascar, Maroc, Peru, Germania, Emiratele Arabe Unite, Nigeria, Pakistan, Polonia, RPD Coreea, Siria, Sudan, Tunisia, Ungaria, Vietnam, Yemen etc.

          Pe de altă parte, un număr mare de absolvenţi lucrează în străinătate, fapt care ilustrează buna pregătire şi aprecierea de care aceştia se bucură. Diplomele acordate au fost şi sunt recunoscute pe plan mondial. Consiliul de Administraţie al FEANI (Federation Europeenne D'Associations Nationales D'Ingenieurs) în reuniunea sa din 23-24 mai 1997 a ratificat lista facultăţilor tehnice româneşti propusă de Comitetul European de Monitorizare al registrului FEANI (EMC), listă care cuprinde şi Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor (actualmente INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR), astfel încât aceasta a fost inclusă în Indexul FEANI. Prin urmare, absolvenţii facultăţii, prin intermediul Comitetului Naţional Român de Monitorizare (RoNMC) din cadrul AGIR, pot fi înregistraţi în Registrul FEANI şi obţin titlul de Inginer European EURING pe baza condiţiilor impuse de FEANI.

          Pe parcursul existenţei sale, Facultatea de INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR a beneficiat de aportul didactic, ştiinţific şi organizatoric al unor cadre didactice de o valoare deosebită, devotate profund creării şi dezvoltării acestei şcoli superioare româneşti de petrol. Dintre aceştia amintim pe: prof.dr.ing. N. Petrulian - membru al Academiei Române, prof.ing. Gh. Constantinescu, prof. dr. ing. V. Harnaj, , prof.dr.ing. Gr. Ioachim - membru corespondent al Academiei Române, prof. dr. ing. L. Constantinescu - membru al Academiei Române, prof. dr. doc. st. G. Manolescu , prof. dr. doc. st. T. Oroveanu membru corespondent al Academiei Române, prof. dr. ing. Gh. Pacoste, prof. dr. ing. R. Cernea, prof. dr. geolog C. Beca, prof. dr. ing. I. D. Pârcălăbescu, prof. dr. ing. Cornelia Coroian Stoicescu, prof. dr. ing. E. Soare, prof. dr. ing. Gh. Horhoianu, prof. dr. ing. I. Tocan, conf. dr. ing. L. Bulău, prof. dr. ing. Gh. Georgescu, prof. dr. ing. C. Popescu, prof. dr. ing. G. Iordache, prof.dr.ing. Sabba Ştefănescu - membru al Academiei Române, prof.dr.ing. Radu Botezatu - membru corespondent al Academiei Române, prof.dr.ing. Al. Codarcea - membru al Academiei Române, prof. dr. ing. Alexandru Soare, prof. dr. ing. A. Neguţ, prof. dr. ing. I. Crețu, prof. dr. ing. I. Gavăt - membru al Academiei Române, prof. dr. ing. M. Murgu, conf. dr. ing. V. Dragoş, conf. dr. ing. A. Kissling, conf. dr. ing. Al. Osnea, conf. dr. ing. V. Speranţa Popescu, conf. dr. ing. V. David etc.

Conducerea facultăţii

Decan

Conf.dr.ing. Cristian EPARU
Tel: +40 244 576210
Fax: +40 244 575847
E-mail:  ceparu@upg-ploiesti.ro

Prodecan

Șef lucr. dr. ing. Iuliana Veronica Ghețiu
Tel: +40 244 576210
Fax: +40 244 575847
E-mail:  iuliana.ghetiu@upg-ploiesti.ro

Prodecan

Șef lucr. dr. ing. Silvian Suditu
Tel: +40 244 576210
Fax +40 244 575847
E-mail: ssuditu@upg-ploiesti.ro

Secretariat - program cu studenții

de Luni până Joi între orele 13:00 - 15:00

Vineri între orele: 11:00 - 13:00

Secretar sef: Laura Nastase - Stancu

Secretar Afrodita Florea

Fax +40-244-575 847

Consiliul Facultății

 Conf.dr.ing. Cristian Eparu

Conf. univ.dr. Dulgheru Mirela

Conf.dr.ing. Gheorghe Brănoiu

Şef lucr.dr.ing. Stoianovici Doru

Șef lucr.dr.ing. Neagu Daniela Doina

Șef lucr.dr.ing. Suditu Silvian

Șef lucr.dr.ing. Ghețiu Iuliana Veronica

Șef lucr.dr.ing Prundurel Alina Petronela

Lector dr. Constantinescu Ana Maria

Student Țaporea Georgiana-Denisa 

Student Ailincăi Georgiana

Student Dobre Paula-Andreea

Student Bontu Vlad-Tiberiu 

Specializări

Studii de licență – Domeniul: MINE, PETROL ȘI GAZE
4 ani

 • Inginerie de Petrol și Gaze (ZI / IFR)
 • Transportul, Depozitarea și Distribuția Hidrocarburilor

Studii de licență – Domeniul: INGINERIE GEOLOGICĂ
4 ani

 • Geologia Resurselor Petroliere

Studii de masterat – Domeniul: MINE, PETROL ȘI GAZE
2 ani

 • Forajul sondelor
 • Extracția hidrocarburilor
 • Tehnologia transportului, depozitării și distribuției hidrocarburilor
 • Energii regenerabile și verzi
 • Inginerie de zăcământ
 • Management în industria petrolieră

2 ani

 • Petroleum Engineering

Studii de masterat - Domeniul: INGINERIE GEOLOGICĂ
2 ani

 • Geologia petrolului

Program de DOCTORAT

DOMENIUL MINE, PETROL ȘI GAZE