ADMITERE

Programe de studii

Vezi programele de studii și numărul de locuri aferente acestora.

Vezi detalii

Informații pentru admitere

Vezi informațiile de care ai nevoie pentru admiterea la facultate.

Află detaliile

Înscriere online

Platforma de înscriere online.

Accesează

Rezultate admitere

Vezi rezultatele admiterii la licență, masterat sau doctorat.

Vezi rezultatele

OFERTA EDUCAȚIONALĂ ÎN VEDEREA ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023

MINE, PETROL ŞI GAZE

Inginerie de petrol şi gaze - 4 ani / IF100 Locuri
Inginerie de petrol şi gaze - 4 ani / IFR75 Locuri
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor - 4 ani / IF 50 Locuri

INGINERIE GEOLOGICĂ

Geologia resurselor petroliere - 4 ani / IF50 Locuri

OFERTA EDUCAŢIONALĂ ÎN VEDEREA ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023

MINE, PETROL ŞI GAZE

Forajul sondelor40 Locuri
Extracţia petrolului40 Locuri
Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor 40 Locuri
Management în industria petrolieră35 Locuri
Inginerie de zăcământ35 Locuri
Energii regenerabile și verzi35 Locuri

MINE, PETROL ŞI GAZE

Petroleum Engineering/Inginerie de petrol*25 Locuri
* limba de predare – limba engleză

INGINERIE GEOLOGICĂ

Geologia petrolului50 Locuri

Informații pentru admitere Licență

                    ADMITERE 2024

 

Înscrierea candidaţilor

 • on-line 24 /24 pentru înscrierea pe platforma electronică a admiterii 01-22.07.2024 și între orele 0.00-13.00 în data de 23.07.2024.
 • în situații excepționale (la punctele de înscriere de la sediul universității): de luni până vineri între orele 9.00 – 13.00 în perioada 15-23.07.2024.

Afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi în aşteptare. 24 iulie 2024

Confirmarea locurilor ocupate de candidaţii admişi pe locuri finanţate de la budget (fără taxă) la sediul UPG Ploiești 9.00 – 13.00.   25 - 26 iulie

 Depunerea în original a Diplomei de Bacalaureat sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2023) de către toţi candidaţii admişi.

 Depunerea opţiunii pentru o singură specializare de către candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) la mai multe specializări.

Confirmarea locurilor ocupate de candidaţii admişi pe locurile cu taxă la sediul UPG Ploiești.       24 - 25 iulie

 • Prezentarea în original a Diplomei de Bacalaureat sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2024) de către toţi candidaţii admişi. 
 • Depunerea opţiunii pentru o singură specializare de către candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) la mai multe specializări.
 • Depunere a două fotografii 3*4 cm 
 • Achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă (la unul sau mai multe domenii) (direct la casieria UPG sau prin ordin de plată cu dovada plății).
 • Depunerea opţiunii de către candidaţii admişi pe locuri finanţate cu taxă la una sau mai multe specializări.

Depunere cererii de redistribuire de către candidații care se află pe lista în aşteptare, la sediul UPG, la comisia de admitere a facultăţii unde se dorește redistribuirea, între orele 12.00 – 15.00.  26  iulie

Afişarea celui de-al II-lea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi respinși. 26 iulie

 Confirmarea locurilor ocupate de candidaţii admişi pe locuri la sediul UPG Ploiești, între orele 9.00 – 13.00   29  -  30 iulie 

 • Prezentarea în original a Diplomei de Bacalaureat sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2024) de către toţi candidaţii admişi.
 • Depunerea opţiunii pentru o singură specializare de către candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) la mai multe specializări. 
 • Depunere a două fotografii 3*4 cm 
 • Achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă (la unul sau mai multe domenii) (direct la casieria UPG sau prin ordin de plată cu dovada plății). 
 • Depunerea opţiunii de către candidaţii admişi pe locuri finanţate cu taxă la una sau mai multe specializări. 
 • Depunerea cererii de restituire a taxei de școlarizare achitate, pentru candidații care au urcat de pe locurile cu taxă la cele finanțate de la buget

Depunere cererii de redistribuire de către candidații care se află pe lista în aşteptare, la sediul UPG, la comisia de admitere a facultăţii unde se dorește redistribuirea, între orele 12.00 – 15.00   30 iulie

 

Afişarea listei actualizate cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă .  31 iulie 

 

Detalii pe site-ul Universității Petrol Gaze din Ploiești la secțiunea ADMITERE :   https://www.upg-ploiesti.ro/ro/admitere-2024

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă, la una sau mai multe facultăţi din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, la unul sau mai multe domenii programe de studii/specializări, candidaţii trebuie să încarce în platforma on-line pentru admitere următoarele acte (scanate în format .pdf sau .jpg):

 • diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia anului curent) sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie simplă (faţă/verso);
 • buletinul/cartea de identitate în copie;
 • certificatul de naştere în copie simplă;
 • certificatul de căsătorie în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 • o fotografie portret în format .jpg sau 3 (trei) fotografii 3x4 cm;
 • adeverinţa medicală, în copie simplă, cu precizarea „clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie sau de către medicul liceului absolvit, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie; în aceste adeverinţe se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora şi se va preciza dacă există avizul favorabil al medicilor de specialitate pentru opţiunea educaţională a candidatului. Candidaţii care nu declară afecţiunile cronice sau prezintă adeverinţe medicale neconforme cu starea lor de sănătate riscă să suporte toate consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de fapte.
 • certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a Facultății de Litere și Științe, până la data de 31 mai 2020 sau de Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test care se va susține în perioada admiterii, conform calendarului admiterii.
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene

Dosarul de concurs al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene trebuie să conţină în mod obligatoriu şi atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de aceştia în afara României, obţinut de la direcţia de specialitate din cadrul MEC, precum și certificatul de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de Colectivul de limbă, cultură și civilizație românească din cadrul Departamentului de Filologie (Facultatea de Litere și Științe) al Universității Petrol-Gaze din Ploiești;

Informații pentru admitere Master

Programul de lucru cu candidații este:

 • pentru înscrieri on-line: zilnic 24/ 24 în perioada 1 august - 15 septembrie 2023 și până la ora 13.00 pe data de 15.09.2023
 • pentru înscrieri față în față la sediul universității: în perioada 1-15 septembrie 2023, de luni până joi între orele 9.00 – 13.00.

Detalii pe site-ul Universității Petrol Gaze din Ploiești la secțiunea ADMITERE :  https://www.upg-ploiesti.ro/ro/admitere-2023

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master, la una sau mai multe facultăți din cadrul Universităţii, la unul sau mai multe programe de studii de master, candidaţii trebuie să încarce pe platforma de admitere on-line sau să depună, sub semnătură proprie, într-un dosar plic (unic), următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat, în original sau în copie simplă (faţă/verso). Nu sunt acceptate documente originale plastifiate;
 2. diploma de licenţă sau diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, însoţită de anexa acesteia (Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă), în original sau în copie simplă. Nu sunt acceptate documente originale plastifiate.
 3. Absolvenţii promoţiei anului în curs cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă sau echivalentă se pot înscrie pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, în original sau în copie simplă;
 4. copie după cartea de identitate/paşaport, scanată sau în copie simplă; e. certificat de naştere, scanat sau în copie simplă;
 5. certificat de căsătorie, scanat sau în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 6. adeverinţă medicală, scanată sau în copie simplă, eliberată de medicul de familie sau de medicul instituţiei de învăţământ superior absolvite, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii (cu precizările: clinic sănătos; este/nu este în evidenţă cu o boală cronică);
 7. 3 (trei) fotografii 3x4 cm sau o fotografie digitală portret, în format .jpg;
 8. certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a facultății sau de Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test on-line, care se va susține în perioada admiterii.

Tematica Admitere MASTER septembrie 2023

 

Examen de concurs pentru admiterea la programele de master ale Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor, septembrie 2023 (disponibil în data de 18 septembrie 2023, în intervalul orar 10:00-10:45):

LINK EXAMEN MASTER:

https://forms.gle/LYCkXXNkqPrtVgTk7

 
 
 

 

 
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene

Dosarul de concurs al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene trebuie să conţină în mod obligatoriu şi atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de aceştia în afara României, obţinut de la direcţia de specialitate din cadrul MEC, precum și certificatul de competență lingvistică pentru limba română eliberat de Colectivul de limbă, cultură și civilizație românească din cadrul Departamentului de Filologie (Facultatea de Litere și Științe) al Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Rezultate admitere Licență

Sesiunea IULIE

Rezultatele sesiunii de admitere vor fi publicate aici

Sesiunea SEPTEMBRIE

Rezultatele sesiunii de admitere vor fi publicate aici

Rezultate admitere MASTER

Sesiunea SEPTEMBRIE

Rezultatele sesiunii de admitere vor fi publicate aici